Bariery psychologiczne hamują aktywizację niepełnosprawnych

4.06.2019 Rzeczpospolita

Prezes Spółki Praca Bez Barier – Paweł Potakowski brał udział w debacie zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” we współpracy z Pocztą Polską.

Więcej informacji pod linkiem.

Zespół Pracy Bez Barier tworzą eksperci, którzy ze względu na wieloletnie doświadczenie z powodzeniem pełnią funkcje szkoleniowców i audytorów.

Spółka samodzielnie oraz we współpracy z innymi podmiotami oferuje poza obszarem dostępności rynku pracy także dodatkowe usługi:

* szkoleniowe i doradcze w obszarze:

 • otwartości i włączenia społecznego
 • ekonomicznych i społecznych aspektów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
 • nowych technologii dla dostępności

* audyty i certyfikacje:

 • dostępność architektoniczna
 • dostępność cyfrowa stron internetowych
 • potwierdzenie kompetencji tłumaczy polskiego języka migowego

* tłumaczenie na polski język migowy

 • stron www
 • filmów
 • treści pisanych

* zdalny dostęp do tłumaczy polskiego języka migowego online 

 • z poziomy stron www 
 • z poziomu urządzeń mobilnych 
 • z placówkach klientów

* inne usługi prodostępnościowe  

 • nagrania audio
 • adaptacja i wydruk dokumentów w alfabecie Braille’a 
 • plany tyflograficzne, plansze informacyjne i inne oznaczenia dla osób niewidomych