Bariery psychologiczne hamują aktywizację niepełnosprawnych

4.06.2019 Rzeczpospolita

Prezes Spółki Praca Bez Barier – Paweł Potakowski brał udział w debacie zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” we współpracy z Pocztą Polską.

Więcej informacji pod linkiem.

Zespół Pracy Bez Barier tworzą eksperci, którzy ze względu na wieloletnie doświadczenie z powodzeniem pełnią funkcje szkoleniowców i audytorów.

Spółka samodzielnie oraz we współpracy z innymi podmiotami oferuje poza obszarem dostępności rynku pracy także dodatkowe usługi:

* szkoleniowe i doradcze w obszarze:

  • otwartości i włączenia społecznego
  • ekonomicznych i społecznych aspektów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
  • nowych technologii dla dostępności

* audyty i certyfikacje:

  • dostępność architektoniczna
  • dostępność cyfrowa stron internetowych
  • potwierdzenie kompetencji tłumaczy polskiego języka migowego

* tłumaczenie na polski język migowy

  • stron www
  • filmów
  • treści pisanych