PFRON

Do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników, i u których wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 proc. Dlatego zatrudnienie Głuchego to nie tylko pozyskanie nowego pracownika, wpisanie się w odpowiedzialny biznes, ale także wymierne korzyści w zakresie ulg. 

CSR

Zatrudniając osobę Głuchą, włączasz się do rosnącego grona firm odpowiedzialnych społecznie. CSR to dziś nie tylko działania wizerunkowe, to realny wpływ na społeczeństwo, klientów oraz relacje z Partnerami biznesowymi.

Dobry pracownik

Odpowiedni kandydat w odpowiednim miejscu to gwarancja efektywności i dobrze wykonanej pracy. Osoby Głuche i słabosłyszące mają naturalnie wyczulone zmysły i doskonale radzą sobie w zadaniach które dla słyszących mogą być większym wyzwaniem.

About Author